PODCAST fra Anja Edelslund Birkebæk, som fortæller om hendes grundlæggende menneskesyn og forældrenes ansvar

Med stigende problematikker på mistrivsel og diagnoser så bør man, som forældre, være opmærksom på at barnet ikke bliver sin diagnose - men fortsætter sin udvikling igennem støtte og forståelse.


Kort sagt: lære at leve med sin diagnose - uden at være den.

Ønsker du at komme psykiske udfordringer til livs?

EVA Familieskabs selvhjælp's app giver dig svar, råd og vejledning til dit familieliv og i din virksomhed

Vores vision er, at nedbringe sygefravær, stress, angst og depression

Om EVA og baggrunden

Vores vision er at udvikle en helstøbt stærk digital virksomhed, hvor hjælp til selvhjælp bliver den største kerneopgave.

Vores digitale platform stiller skarp på hjælp og vejledning til stress, depression, sorg, skilsmisse, spiseforstyrrelse, søvnproblemer, diagnoser og andre psykiske udfordringer.

Familieskab er til dig, der har bekymringer og udfordringer i hjemmet og som ønsker svar, hjælp og vejledning til at blive klogere på de reaktioner og hårknuder som du står med.


Med vores afsæt i roller som terapeut og forældre til børn med udfordringer har vi taget initiativ til at etablere en digital selvhjælps platform for forældre til børn i alle aldre og på sigt med alle udfordringer. Mistrivsel blandt vores børn og unge er et stadig større og stigende problem, i skolealderen har hvert 7. barn i folkeskolen allerede en stillet diagnose. Vi skal sammen gøre en forebyggende indsat. Forældrene har ansvaret men mangler ofte støtte, indsigt og overblik.


Med forebyggende og støttende hjælp kan forældre mødes i et digitalt og ANONYMT fællesskab af råd og vejledning fra terapeuten. Erfaringsdeling mellem forældrene således at man kan blive imødeset og få hjælp til at nedbryde det store tabu, som mange forældre oplever.

På Familieskab’s APP kan man også finde hjælp hos andre. Både blandt forældre, til events, partneraftaler og andre aktører.

Modellen er en APP, som indeholder 10-20% af materialet i en gratis version og derefter er det muligt at få betalende adgang til resten. Herefter bliver det et abonnement via app store.


Vores erfaring er, at et godt familieliv er med til at skabe et godt arbejdsliv for den enkelte medarbejder, derfor har virksomhederne også et ansvar for den cirkulære omsorg.

Teamet

Anja Edelslund Birkebæk

Medejer, terapeut

Rådgivning, content

Alice Nielsen

Medejer, mor

Strategi, salg

Christina Helene Andersen

Freelance, presserådgiver

Medier, content

EVA

Community App


Forældrenes pris

Børn med diagnoser

Medarbejder pleje

Hvor går man hen og søger råd og vejledning, når familielivet er svært?

Om det er første gang man møder udfordringer med sit barn, eller man er længere i forløbet, og måske forsøger at få kvaliciferet hjælp. Så er EVA lavet som et digitalt selvhjælps fællesskab. Åbent 24/7.

Hvordan skal man forholde sig bedst muligt som forælder, bedsteforælder, moderne leder, når der er stillet en diagnose? 

I EVA får man konkret hjælp og vejledning til at håndtere dagligdagen, højtiderne og kriserne.

Det er god medarbejderpleje at støtte sine medarbejdere med deres private udfordringer på en sober og anonym måde.

1/4 af sygemeldingerne skyldes iflg. vores analyse udfordringer i hjemmene med børnenes mistrivsel, som desværre ikke er blevet bedre under corona.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes